Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019

 

 1. Ngày 09/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 cặp loa cho ban QLCS.
 2. Ngày 09/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH.
 3. Ngày 10/09/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa pen hơi cửa cho phòng ĐTĐH.
 4. Ngày 10/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cắm điện và vít cho phòng DL&CNTT.
 5. Ngày 11/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao pin và đầu cáp cho ban QLCS.
 6. Ngày 12/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 7. Ngày 12/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống tầng 3 nhà A.
 8. Ngày 13/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT.
 9. Ngày 13/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 10. Ngày 13/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu Panasonic cho ban QLCS.
 11. Ngày 13/09/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu BenQ cho ban QLCS.