Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/04/2019 đến ngày 14/04/2019

 

 1. Ngày 08/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 2. Ngày 08/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell vostro cho phòng ĐTĐH.
 3. Ngày 09/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell vostro cho Văn phòng Đảng ủy.
 4. Ngày 09/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 5. Ngày 10/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay tay nắm cửa sổ phòng E10.8, hành lang cửa sổ lầu 10 nhà E.
 6. Ngày 10/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 7. Ngày 10/04/2019 phòng QTTB tiến hành sửa rèm cửa cho phòng E10.2,E10.4.
 8. Ngày 11/04/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho phòng E1.7.
 9. Ngày 11/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay tay nắm cửa phòng E10.2.
 10. Ngày 11/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 tủ hồ sơ cho phòng SĐH&KHCN.
 11. Ngày 12/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay 05 bóng đèn cho phòng ĐTĐH.