Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020

 

 1. Ngày 09/03/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao thiết bị nước cho ban QLCS.
 2. Ngày 09/03/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 3. Ngày 10/03/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao thiết bị nước cho ban QLCS.
 4. Ngày 10/03/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bản trì máy lạnh nhà C.
 5. Ngày 11/03/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ổ cắm điện cho phòng KHTC.
 6. Ngày 11/03/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 7. Ngày 11/03/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 8. Ngày 12/03/2020 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn cho phòng A105.
 9. Ngày 12/03/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 10. Ngày 13/03/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A102.
 11. Ngày 13/03/2020 phòng QTTB tiến hành sửa chữa chân bảng di động cho phòng A205.
 12. Ngày 13/03/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.