Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018

 

 1. Ngày 08/10/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng cho ban QLCS.
 2. Ngày 08/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 3. Ngày 09/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bóng đèn 0.6m cho ban QLCS.
 4. Ngày 09/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 5. Ngày 10/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Văn phòng Đảng ủy.
 6. Ngày 10/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 21 dây HDMI và đầ nối cho ban QLCS.
 7. Ngày 10/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 8. Ngày 11/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Văn phòng Đảng ủy.
 9. Ngày 11/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 10. Ngày 11/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 dây VGA 1.5m cho ban QLCS.
 11. Ngày 12/10/2018 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ cho phòng A117.
 12. Ngày 12/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 13. Ngày 12/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 dây chuyển HDMI cho ban QLCS.