Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019

 

 1. Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH.
 2. Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao  01 máy tính FPT cho Trung Tâm Anh Ngữ.
 3. Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành sửa máy bơm nước công nghiệp khu A.
 4. Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình Dell 18.5’ từ phòng CTSV.
 5. Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 08 cột dây căng từ phòng CTSV.
 6. Ngày 09/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5’ cho phòng CTSV.
 7. Ngày 09/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5’ cho phòng ĐTĐH.
 8. Ngày 09/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 quạt treo tường cho ban QLCS.
 9. Ngày 09/07/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình Samsung 17’ từ phòng ĐTĐH.
 10. Ngày 10/07/2019 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn và 01 tang pho + 03 chuột cho phòng TTPC&ĐBCL.
 11. Ngày 10/07/2019 phòng QTTB tiến hành thay phao điện cho máy bơm nước nhà C.
 12. Ngày 11/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 13. Ngày 11/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 78A cho phòng QHĐN.
 14. Ngày 12/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh cơ sở Điện Biên Phủ.