Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021

 

  1. Ngày 08/03/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy in HP2035 phòng ĐTĐH.
  2. Ngày 08/03/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm tra máy chiếu nhà E.
  3. Ngày 09/03/2021 phòng QTTB tiến hành sửa máy tính phòng ĐTĐH.
  4. Ngày 09/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực cho phòng TNĐPT.
  5. Ngày 10/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 hộp mực 05A,308 cho phòng ĐTĐH
  6. Ngày 10/03/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm tra máy chiếu nhà A.
  7. Ngày 11/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 2035 cho phòng ĐTĐH.
  8. Ngày 12/03/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm tra máy chiếu nhà A.