Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018

 

 1. Ngày 07/05/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D101.
 2. Ngày 07/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC.
 3. Ngày 07/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A102.
 4. Ngày 07/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 chuột máy tính cho khoa KTMT.
 5. Ngày 08/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&BDCL.
 6. Ngày 08/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bóng đèn 1.2m cho Ban QLCS.
 7. Ngày 09/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 8. Ngày 09/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in HP 1536 cho Khoa HTTT.
 9. Ngày 10/05/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A1B2.
 10. Ngày 10/05/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa ổ điện phòng E1.7.
 11. Ngày 11/05/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A1B4.
 12. Ngày 11/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 máy chiếu BenQ cho phòng C210.
 13. Ngày 11/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn chiếu và máy chiếu Panasonic phòng C210.
 14. Ngày 11/05/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa màn chiếu phòng C114.