Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 07/12/2020 đến ngày 14/12/2020

 

 1. Ngày 07/12/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in cho phòng A115.
 2. Ngày 07/12/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng KHTC.
 3. Ngày 08/12/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy casset cho Văn phòng CTĐB.
 4. Ngày 08/12/2020 phòng QTTB tiến hành thay bóng đèn phòng A319.
 5. Ngày 08/12/2020 phòng QTTB tiến hành thay thế bảng tên phòng làm việc nhà A.
 6. Ngày 09/12/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 07 nguồn máy tính cho phòng DL&CNTT.
 7. Ngày 19/12/2020 phòng QTTB tiến hành thay máy chiếu cho phòng máy C307.
 8. Ngày 09/12/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây cấp nước cho ban QLCS.
 9. Ngày 10/12/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao amply cho ban QLCS.
 10. Ngày 10/12/2020 phòng QTTB tiến hành thay máy chiếu cho phòng họp E5.3.
 11. Ngày 11/12/2020 phòng QTTB tiến hành  lắp đặt đèn chiếu sáng cho tầng trệt nhà A.
 12. Ngày 11/12/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì trạm điện nhà A.