Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019

 

 1. Ngày 07/01/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Ban QLCS.
 2. Ngày 07/01/2019 phòng QTTB tiến hành bộ máy tính và máy in cho phòng  TTPC&ĐBCL.
 3. Ngày 08/01/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TCHC.
 4. Ngày 09/01/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT.
 5. Ngày 09/01/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng SĐH&KHCN.
 6. Ngày 09/01/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bảng tên cho phòng A1B3.
 7. Ngày 09/01/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 45 bảng tên từ phòng TTPC&ĐBCL.
 8. Ngày 10/01/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy in phòng TTPC&ĐBCL.
 9. Ngày 10/01/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy nóng lạnh Trung tâm Anh ngữ.
 10. Ngày 10/01/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E11.3.
 11. Ngày 11/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP2055dn cho phòng TTPC&ĐBCL.