Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018

 

 1. Ngày 06/08/2018 phòng QTTB tiến hành lắp lưới mái che nhà xe.
 2. Ngày 06/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 100 tai nghe cho phòng DL&CNTT.
 3. Ngày 07/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 4. Ngày 07/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 337 cho phòng ĐTĐH.
 5. Ngày 07/08/2018 phòng QTTB tiến hành lắp lưới mái che nhà xe.
 6. Ngày 08/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 337 cho phòng ĐTĐH.
 7. Ngày 08/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho ban QLCS.
 8. Ngày 09/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng TCHC.
 9. Ngày 10/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay 08 bóng đèn 1.2m cho Thư viện.
 10. Ngày 10/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay 05 bóng đèn 0.6m cho phòng TTPC&ĐBCL.
 11. Ngày 10/08/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ghế xoay màu đỏ từ phòng CTSV.
 12. Ngày 10/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ghế xoay màu đỏ cho phòng CTSV.