Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

 

  1. Ngày 06/07/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng B.22,B2.20,B2.15.
  2. Ngày 06/07/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy in phòng KHTC.
  3. Ngày 07/07/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đèn phòng A123.
  4. Ngày 07/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy nước uống  nhà B cho ban QLCS.
  5. Ngày 08/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 ghế chân quỳ cho phòng A123.
  6. Ngày 09/07/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng B5.02.
  7. Ngày 10/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 quạt treo tường cho ban QLCS.
  8. Ngày 10/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao bục giảng cho nhà B.