Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019

 

 1. Ngày 06/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 2. Ngày 06/05/2019 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn phòng A118.
 3. Ngày 06/05/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A107.
 4. Ngày 07/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 5. Ngày 07/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A120.
 6. Ngày 07/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng sắt cho phòng SĐH&KHCN.
 7. Ngày 08/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 78A cho phòng QHĐN.
 8. Ngày 08/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà D.
 9. Ngày 08/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bàn giao 20 bóng đèn led tròn cho ban QLCS.
 10. Ngày 08/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bàn giao 03 bóng đèn 1.2m cho ban QLCS.
 11. Ngày 08/05/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường điện cho tivi phòng E1.2.
 12. Ngày 09/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao bộ xả bồn tiếu cho ban QLCS.
 13. Ngày 10/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 chai silicon cho ban QLCS.