Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

 

 1. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn cho phòng A120.
 2. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT.
 3. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ghế xoay màu đỏ cho phòng CTSV.
 4. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ghế xoay màu đỏ từ phòng CTSV.
 5. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ghế xoay màu đỏ từ phòng CTSV.
 6. Ngày 07/01/2020 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A118.
 7. Ngày 07/01/2020 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A106.
 8. Ngày 07/01/2020 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào phòng B802.
 9. Ngày 08/01/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D103.
 10. Ngày 09/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao quạt treo tường cho ban QLCS.
 11. Ngày 09/01/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A105.
 12. Ngày 10/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng A119.