Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

 

  1. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn cho phòng A120.
  2. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT.
  3. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ghế xoay màu đỏ cho phòng CTSV.
  4. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ghế xoay màu đỏ từ phòng CTSV.
  5. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ghế xoay màu đỏ từ phòng CTSV.
  6. Ngày 07/01/2020 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A118.
  7. Ngày 07/01/2020 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A106.
  8. Ngày 07/01/2020 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào phòng B802.
  9. Ngày 08/01/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D103.
  10. Ngày 09/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao quạt treo tường cho ban QLCS.
  11. Ngày 09/01/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A105.
  12. Ngày 10/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng A119.