Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 05/3/2018 đến ngày 11/3/2018

 

 1. Ngày 05/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m phòng A107.
 2. Ngày 05/03/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy hủy giấy phòng A111.
 3. Ngày 05/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C309.
 4. Ngày 06/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C108.
 5. Ngày 06/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 07 bóng đèn 0.6m cho phòng TTPC.
 6. Ngày 06/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 05 bóng đèn 0.6m cho phòng QHĐN.
 7. Ngày 06/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC.
 8. Ngày 06/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A109.
 9. Ngày 06/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 1.2m cho phòng A209.
 10. Ngày 06/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây vòi xịt vệ sinh cho ban QLCS.
 11. Ngày 07/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Kim OKI5791 cho phòng KHTC.
 12. Ngày 07/03/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho Thư viện.
 13. Ngày 07/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic PT-W330 cho ban QLCS.
 14. Ngày 07/03/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu Panasonic PT-LX30HEA từ ban QLCS.
 15. Ngày 08/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 Switch 24 port cho Thư viện.
 16. Ngày 08/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bóng đèn 1.2m cho Ban QLCS.
 17. Ngày 08/03/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong đường dây điện cho Thư viện.
 18. Ngày 08/03/2018 phòng QTTB tiến hành 01 dây cấp nước Lavabo cho Ban QLCS.
 19. Ngày 09/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 tụ quạt cho Ban QLCS.
 20. Ngày 09/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây vòi xịt vệ sinh cho Ban QLCS.
 21. Ngày 09/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Thùng cab mạng cho phòng DL&CNTT.
 22. Ngày 09/03/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa đường dây điện bóng đèn phòng A107.
 23. Ngày 09/03/2018 phòng QTTB tiến hành 01 hộp mực 36A cho Ban QLCS.