Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018

 

  1. Ngày 05/11/2018 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay thế dây VGA 15m và 10m cho GĐ1.
  2. Ngày 05/11/2018 phòng QTTB tiến hành thay thế dây VGA 1.5m cho phòng máy C111.
  3. Ngày 06/11/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cổng phụ nhà A.
  4. Ngày 06/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực cho phòng TNĐPT.
  5. Ngày 06/11/2018 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng E1.4.
  6. Ngày 06/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bóng đèn 1.2m cho ban QLCS.
  7. Ngày 07/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 nẹp cho Văn phòng ĐTN.
  8. Ngày 08/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao van xả bồn tiểu cho ban QLCS.
  9. Ngày 09/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp 36A cho phòng KHTC.