Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020

 

 1. Ngày 05/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 bộ kid cho Khoa KTMT.
 2. Ngày 05/10/2020 phòng QTTB tiến hành thay bóng đèn cho phòng máy nhà C.
 3. Ngày 05/10/2020 phòng QTTB tiến hành thay vòi cấp nước sinh hoạt cho toilet nam nhà C.
 4. Ngày 06/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 ổ cắm điện và 10 cột dây căng cho phòng CTSV.
 5. Ngày 06/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in cho phòng CTSV.
 6. Ngày 07/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 sợi dây nhẩy quang cho phòng DL&CNTT.
 7. Ngày 07/10/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi ổ cắm điện từ phòng KHTC.
 8. Ngày 07/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 24 viên pin AA và pin 9V cho ban QLCS.
 9. Ngày 08/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in thẻ cho phòng CTSV.
 10. Ngày 08/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực in thẻ cho phòng  ĐTĐH.
 11. Ngày 09/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 15 cái ghế inox cho phòng TCHC.
 12. Ngày 09/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 chai silicon cho phòng DL&CNTT.
 13. Ngày 09/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao ống nước cho ban QLCS.
 14. Ngày 09/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 53A cho phòng ĐTĐH.
 15. Ngày 09/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp phao điện cho ban QLCS.
 16. Ngày 09/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 cuộn băng keo điện cho phòng DL&CNTT.