Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019

 

 1. Ngày 05/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A209.
 2. Ngày 05/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 21 hộp mực máy in thẻ cho phòng CTSV.
 3. Ngày 05/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN.
 4. Ngày 05/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT.
 5. Ngày 06/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao điện thoại bàn cho khoa KTMT.
 6. Ngày 06/08/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây VGA 15m cho phòng TNĐPT.
 7. Ngày 06/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bóng đèn 0.6m cho ban QLCS.
 8. Ngày 06/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 9. Ngày 06/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa bàn học nhà C.
 10. Ngày 07/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa bàn học nhà E.
 11. Ngày 07/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 12. Ngày 07/08/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho phòng A217.
 13. Ngày 08/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 14. Ngày 08/08/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho phòng A217.
 15. Ngày 08/08/2019 phòng QTTB tiến hành thay 19 bóng đèn cho phòng A217.
 16. Ngày 09/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 17. Ngày 09/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 cột dây căn cho phòng CTSV.