Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018

 

  1. Ngày 04/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay xong 02 bóng đèn phòng D103.
  2. Ngày 04/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 móc treo vòi xịt vệ sinh toilet nam nhà C.
  3. Ngày 05/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 ổ khóa tủ âm thanh phòng máy C310.
  4. Ngày 05/06/2018 phòng QTTB tiến hành dọn lá cây mái nhà D.
  5. Ngày 06/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 49A cho phòng QHĐN.
  6. Ngày 07/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 07 cột dây căng cho phòng CTSV.
  7. Ngày 07/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay chốt cử sổ phòng E11.4.
  8. Ngày 07/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 bóng đèn 1.2m cho ban QLCS.
  9. Ngày 08/06/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa sổ phòng E11.6.