Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/09/2018 đến ngày 10/09/2018

 

  1. Ngày 04/09/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà A.
  2. Ngày 04/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy 2590 cho phòng KHTC.
  3. Ngày 05/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 338 cho phòng A119.
  4. Ngày 06/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng ĐTĐH.
  5. Ngày 07/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 lít cồn cho ban QLCS.
  6. Ngày 07/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu BenQ cho ban QLCS.
  7. Ngày 07/09/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu Panasonic từ ban QLCS.
  8. Ngày 07/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 bóng đèn led tròn cho ban QLCS.
  9. Ngày 07/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy Thư viện.