Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/06/2019 đến ngày 09/06/2019

 

 1. Ngày 03/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 2. Ngày 03/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell cho phòng ĐTĐH.
 3. Ngày 03/06/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính FPT từ phòng ĐTĐH.
 4. Ngày 04/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 5. Ngày 04/06/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa 07 thùng rác chân sắt khuôn viên trường.
 6. Ngày 04/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ đấu nối cáp quang.
 7. Ngày 04/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 bảng tên cho phòng QHĐN.
 8. Ngày 04/06/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 CB 63A cho phòng máy C302.
 9. Ngày 04/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì thang máy nhà B.
 10. Ngày 05/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 11. Ngày 05/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy Thư viện.
 12. Ngày 05/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực và drum máy photocopy cho Thư viện.
 13. Ngày 05/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 2055 cho phòng CTSV.
 14. Ngày 06/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 15. Ngày 06/06/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy nước uống nhà C.
 16. Ngày 06/06/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây HDMI ngắn phòng B806.
 17. Ngày 06/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao phao điện cho ban QLCS.
 18. Ngày 07/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 cột dây căng cho phòng CTSV.
 19. Ngày 07/06/2019 phòng QTTB tiến hành thay chốt cửa cho phòng máy C211.