Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/05/2020 đến ngày 10/05/2020

 

  1. Ngày 04/05/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 12 máy chiếu Panasonic cho phòng học nhà C.
  2. Ngày 05/02/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 25 dây cho phòng học nhà C.
  3. Ngày 06/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 200 viên pin AAA cho Ban QLCS.
  4. Ngày 07/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 Switch cho phòng DL&CNTT.
  5. Ngày 07/05/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong 13 dây HDMI cho phòng máy nhà A&C.
  6. Ngày 08/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 thùng cáp mạng cho phòng DL&CNTT.
  7. Ngày 08/05/2020 phòng QTTB tiến hành sửa chữa đường ống nước nhà E.