Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019

 

 1. Ngày 04/03/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A111.
 2. Ngày 04/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy nước uống nóng lạnh Kangaroo cho phòng TCHC.
 3. Ngày 04/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy photocopy phòng KHTC.
 4. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy nước uống từ phòng TCHC.
 5. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Thư viện.
 6. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E7.1.
 7. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 120 viên pin sạc cho Ban QLCS.
 8. Ngày 06/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 140 viên pin cho Ban QLCS.
 9. Ngày 06/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng Datacenter.
 10. Ngày 06/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bộ sạc pin cho Ban QLCS.
 11. Ngày 06/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 ổ khóa cho Ban QLCS.
 12. Ngày 06/03/2019 phòng QTTB tiến hành lắp 02 bóng đèn chiếu sáng phía sau phòng KHTC.
 13. Ngày 06/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao  máy chiếu BenQ cho Ban QLCS.
 14. Ngày 06/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu Panasonic từ Ban QLCS.
 15. Ngày 06/03/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa bồn tiểu nam tầng 2 và 4 nhà E.
 16. Ngày 07/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in thẻ cho phòng CTSV.
 17. Ngày 07/03/2019 phòng QTTB tiến hành thay 05 ổ khóa tủ cho Thư viện.
 18. Ngày 08/03/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào cho Thư viện.