Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018

 

 1. Ngày 03/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 card mạng cho Ban QLCS.
 2. Ngày 03/12/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D103.
 3. Ngày 03/12/2018 phòng QTTB tiến hành dán decal toilet tầng trệt nhà A.
 4. Ngày 03/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu BenQ cho phòng C208.
 5. Ngày 03/12/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu BenQ cho phòng C208.
 6. Ngày 04/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu BenQ cho phòng C114.
 7. Ngày 04/12/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 15 bảng tên từ phòng QHĐN.
 8. Ngày 04/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng A1B2 cho tổ Tuyển sinh.
 9. Ngày 04/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 ổ cắm điện cho cô Thủy.
 10. Ngày 05/12/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 04 màn chiếu cho phòng học nhà B.
 11. Ngày 05/12/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh nhà phục vụ sinh viên.
 12. Ngày 06/12/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành dán giấy tường phòng A104.
 13. Ngày 06/12/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 06 máy chiếu lầu 6 nhà B.
 14. Ngày 07/12/2018 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt lối đi nhà xe.
 15. Ngày 07/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng KHTC.
 16. Ngày 07/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 17. Ngày 07/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 chuột máy tính cho Khoa KTMT.
 18. Ngày 07/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 tủ di động cho phòng DL&CNTT.