Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 03/09/2018 đến ngày 08/09/2019

 

 1. Ngày 03/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt bảng chữ tên trường nhà E.
 2. Ngày 03/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL.
 3. Ngày 03/09/2019 phòng QTTB phối hợp với phòng TCHC tiến hành treo tranh phòng E1.1.
 4. Ngày 03/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng máy nhà C.
 5. Ngày 04/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng máy nhà C.
 6. Ngày 04/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic cho ban QLCS.
 7. Ngày 04/09/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu BenQ từ phòng ban QLCS.
 8. Ngày 05/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính Dell cho phòng TCHC.
 9. Ngày 05/09/2019 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn phòng ĐTĐH.
 10. Ngày 06/09/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng TTPC&ĐBCL.
 11. Ngày 06/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng CTSV.