Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020

 

 1. Ngày 03/08/2020 phòng QTTB phối hợp với phòng DL&CNTT tiến hành lắp đặt máng treo cáp nhà C.
 2. Ngày 04/08/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh Thư viện.
 3. Ngày 04/08/2020 phòng QTTB phối hợp với phòng DL&CNTT tiến hành lắp đặt máng treo cáp nhà C.
 4. Ngày 05/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình Led cho Ban QLCS.
 5. Ngày 05/08/2020 phòng QTTB phối hợp với phòng DL&CNTT tiến hành lắp đặt máng treo cáp nhà C.
 6. Ngày 05/08/2020 phòng QTTB tiến hành hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNĐPT.
 7. Ngày 06/08/2020 phòng QTTB phối hợp với phòng DL&CNTT tiến hành lắp đặt máng treo cáp nhà C.
 8. Ngày 07/08/2020 phòng QTTB tiến hành hành bàn giao máy in HP 402D cho phòng TNHTTT.
 9. Ngày 07/08/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh Thư viện.
 10. Ngày 07/08/2020 phòng QTTB phối hợp với phòng DL&CNTT tiến hành lắp đặt máng treo cáp nhà C.
 11. Ngày 07/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu Panasonic cho phòng TNHTTT.
 12. Ngày 07/08/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu 3M từ phòng TNHTTT.
 13. Ngày 07/08/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy in Canon 2900 từ phòng TNHTTT.