Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021

 

  1. Ngày 04/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng C203.
  2. Ngày 05/05/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 thùng rác 240 lít cho ban QLCS.
  3. Ngày 05/05/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bàn vi tính sinh viên cho phòng TCHC.
  4. Ngày 05/05/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 36A cho phòng KHTC.
  5. Ngày 05/05/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 60 camera và 21 ổ cứng cho phòng DL&CNTT.
  6. Ngày 06/05/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 ổ khoá số cho ban QLCS.
  7. Ngày 07/05/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 60 camera và 21 ổ cứng cho phòng DL&CNTT.
  8. Ngày 07/05/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chạy xa đạp cho ban QLCS