Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018

 

 

 1. Ngày 02/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A120.
 2. Ngày 03/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A125.
 3. Ngày 03/07/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong tủ điện nhà C&A.
 4. Ngày 04/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon LBP 3300 cho Văn phòng ĐTN.
 5. Ngày 04/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNĐPT.
 6. Ngày 05/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ bàn vách ngăn 03 chỗ ngồi cho Ban QLCS.
 7. Ngày 05/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bộ xả bồn cầu nhà vệ sinh nam nhà A.
 8. Ngày 05/07/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào phòng C103.
 9. Ngày 05/07/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A113.
 10. Ngày 06/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bàn họp và 10 ghế cho phòng ĐTĐH.
 11. Ngày 06/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 kệ sách cho Thư viện.