Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 02/04/2018 đến ngày 08/04/2018

 

 1. Ngày 02/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp máy lạnh phòng E1.7 nhà E.
 2. Ngày 02/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ và chìa khóa các phòng nhà E cho tổ bảo vệ nhà E.
 3. Ngày 02/04/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 quạt treo tường cho toilet nam tầng trệt nhà A.
 4. Ngày 03/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây + đầu xịt vệ sinh cho ban QLCS.
 5. Ngày 03/04/2018 phòng QTTB tiến hành 01 dây cấp nước cho ban QLCS.
 6. Ngày 03/04/2018 phòng QTTB tiến hành thay 03 tay nắm cửa phòng E10.6, cầu thang bộ tầng 1.
 7. Ngày 03/04/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng họp E11.3 từ phòng TCHC.
 8. Ngày 03/04/2018 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn 0.6m cho phòng TTPC&ĐBCL.
 9. Ngày 03/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 10. Ngày 04/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng E1.7 nhà E.
 11. Ngày 04/04/2018 phòng QTTB tiến hành thay tay nắm cửa phòng toilet nữ tầng 5 nhà E.
 12. Ngày 04/04/2018 phòng QTTB tiến hành thay tay nắm cửa phòng E4.4 nhà E.
 13. Ngày 04/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ hồ sơ kính cho Ban QLCS.
 14. Ngày 04/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng họp E11.3 cho thầy Dương Minh Đức.
 15. Ngày 05/04/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 dây VGA 15m cho phòng E5.3.
 16. Ngày 05/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao bàn họp cho phòng A317.
 17. Ngày 05/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho phòng TCHC.
 18. Ngày 05/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02  cuộn dây ruột gà cho phòng DL&CNTT.
 19. Ngày 05/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C105.
 20. Ngày 05/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A317.
 21. Ngày 06/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C310.
 22. Ngày 06/04/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A109.
 23. Ngày 06/04/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A106.