Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

 

 1. Ngày 01/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 2. Ngày 01/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 3. Ngày 01/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 viên pin AA cho phòng DL&CNTT.
 4. Ngày 01/10/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng 0.6m đèn phòng A118.
 5. Ngày 02/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 6. Ngày 02/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 7. Ngày 02/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 8. Ngày 03/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 9. Ngày 03/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D101.
 10. Ngày 04/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 11. Ngày 04/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm tưới cỏ nhà phục vụ sinh viên.
 12. Ngày 04/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 cột dây căng cho ban QLCS.
 13. Ngày 05/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 14. Ngày 05/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ổ cứng 500GB cho phòng A117.
 15. Ngày 05/10/2018 phòng QTTB tiến hành thay pen hơi cửa ra vào phòng A101.