Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/07/2019 đến ngày 07/07/2019

 

  1. Ngày 01/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 0.5A cho phòng TTPC&ĐBCL.
  2. Ngày 01/07/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình FPT 18.5’ từ phòng SĐH&KHCN.
  3. Ngày 02/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5’ cho phòng SĐH&KHCN.
  4. Ngày 02/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D101.
  5. Ngày 03/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa 02 hộp mực 64A cho phòng SĐH&KHCN.
  6. Ngày 03/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ salon cho phòng A1A5.
  7. Ngày 04/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 ghế bố và máy in cho phòng A112.
  8. Ngày 04/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa trần laphong phòng B602.
  9. Ngày 05/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình Acer 21’ cho Khoa KHMT.
  10. Ngày 05/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in Canon 3300 cho Văn phòng ĐTN.