Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/04/2019 đến ngày 05/04/2019

 

 1. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ hồ sơ cho Hội cụ chiến binh.
 2. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bảng tên phòng cho Hội cụ chiến binh.
 3. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 4. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A1B2.
 5. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS sửa chữa cửa phòng C112.
 6. Ngày 02/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành tháo vách ngăn phòng E1.7.
 7. Ngày 02/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 8. Ngày 02/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa chân bồn nước nhà A.
 9. Ngày 03/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa chân bồn nước nhà A.
 10. Ngày 03/04/2019 phòng QTTB tiến hành lắp 02 máy chiếu Panasonic cho phòng B806&B808.
 11. Ngày 03/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 64A cho phòng SĐH&KHCN.
 12. Ngày 03/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay 22 bóng đèn cho phòng SĐH&KHCN.
 13. Ngày 03/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao các phòng tầng 8 nhà B cho anh Lê Đình Duy.
 14. Ngày 03/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 tủ di động cho Trung tâm ngoại ngữ.
 15. Ngày 04/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 0.5A cho thầy Phúc.
 16. Ngày 04/04/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn chiếu di động và máy chiếu từ ban QLCS.
 17. Ngày 05/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn chiếu di động và máy chiếu cho Văn phòng ĐTN.
 18. Ngày 05/04/2019 phòng QTTB tiến hành lắp 02 máy chiếu Panasonic cho phòng B802.
 19. Ngày 05/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.