Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ gày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

 

 1. Ngày 18/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Imac cho thầy Khang.
 2. Ngày 18/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu và màn chiếu từ Văn phòng ĐTN.
 3. Ngày 19/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 1522dnf cho ban QLCS.
 4. Ngày 19/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình FPT cho phòng CTSV.
 5. Ngày 19/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình samsung cho phòng CTSV.
 6. Ngày 19/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây HDMI 20m cho phòng DL&CNTT.
 7. Ngày 19/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây chuyển Display port cho phòng DL&CNTT.
 8. Ngày 20/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 3 hộp pin 3A cho phòng DL&CNTT.
 9. Ngày 20/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính FPT cho ban QLCS.
 10. Ngày 21/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 07 chuông cho ban QLCS.
 11. Ngày 21/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình Dell cho phòng KHTC.
 12. Ngày 21/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình Samsung từ phòng KHTC.
 13. Ngày 22/03/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà phục vụ sinh viên.
 14. Ngày 22/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 cuộn dây điện cho ban QLCS.
 15. Ngày 22/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 CP 25A + 4 tụ quạt + 06 dây và vòi xịt cho ban QLCS.