Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 8/12/2014 đến 14/12/2014

 1. Ngày 08/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc Cấp 01 hộp mực máy photocopy Ricoh Aficio MP 2590.
 2. Ngày 08/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc của công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 08/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 4. Ngày 08/12/2014 phòng QTTB tiến hành thông lavabo nhà vệ sinh nữ ( cạnh máy PCCC).
 5. Ngày 08/12/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 switch HP 24 port cho phòng DL&CNTT.
 6. Ngày 08/12/2014 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 switch Linkport 24 port cho phòng DL&CNTT.
 7. Ngày 09/12/2014 phòng QTTB tiến hành nghiệm thu thang máy nhà B.
 8. Ngày 09/12/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực(mua mới) máy photocopy Ricoh Aficio MP 2590 cho phòng ĐTĐH.
 9. Ngày 09/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà A.
 10. Ngày 09/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng đoàn về việc Thay Drum mực máy in Canon 3300.
 11. Ngày 10/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc của công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 10/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của TTAN về việc Cấp 01 hộp mực máy in HP Laser 1536dnf.
 13. Ngày 10/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Sửa chữa máy lạnh phòng C101(bị chảy nước).
 14. Ngày 10/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc Thay Drum máy in HP 1020.
 15. Ngày 10/12/2014 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào phòng KHTC.
 16. Ngày 11/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc Sửa chữa máy lạnh phòng C302(không đảm bảo đủ độ lạnh).
 17. Ngày 11/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc sửa chữa máy in HP Laserjet 1536dnf MFP phòng A107.
 18. Ngày 11/12/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa máy lạnh phòng C101(thay tụ) hoạt động bình thường.
 19. Ngày 11/12/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa máy in HP Laserjet 1536dnf MFP phòng A107 hoạt động bình thường.
 20. Ngày 11/12/2014 phòng QTTB bàn giao xong 01 hộp mực máy in Canon 3300(đã bơm, thay drum) cho Văn phòng đoàn.
 21. Ngày 11/12/2014 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS về việc thi công đường ống cấp thoát nước tạm thời cho tòa nhà 12 tầng.
 22. Ngày 12/12/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa máy in HP Laserjet 1536dnf MFP phòng A107 hoạt động bình thường.
 23. Ngày 12/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc sửa chữa máy in HP Laser Jet P3390.
 24. Ngày 12/12/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in HP Laser Jet P3390(đã thay lock giấy) cho phòng QHĐN.
 25. Ngày 12/12/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A(đã bơm mực) cho phòng ĐTĐH.
 26. Ngày 12/12/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực HP 1202(đã bơm mực) cho phòng TNĐPT.
 27. Ngày 12/12/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 08 ghế inox(đã sửa chữa) cho khoa KTMT.