Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 7/8/2017 đến 13/8/2017

 

 1. Ngày 07/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 07/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng CTSV.
 3. Ngày 07/08/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa vách nhà E.
 4. Ngày 08/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 08/08/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt hệ thống điện phòng E6.1.
 6. Ngày 08/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 04 chuột phòng A114.
 7. Ngày 09/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m phòng A125.
 8. Ngày 09/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 09/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 04 bóng đèn 0.6m phòng A305.
 10. Ngày 10/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 10/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu BenQ cho phòng TCHC.
 12. Ngày 10/08/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu 3M từ phòng TCHC.
 13. Ngày 11/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 14. Ngày 11/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực Máy in laser Canon LBP 151DW cho phòng TNATTT.
 15. Ngày 11/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy 5070 cho phòng SĐH&KHCN.
 16. Ngày 11/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.