Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 31/7/2017 đến 06/8/2017

 

 1. Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực Canon 3300 cho phòng ĐTĐH.
 3. Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng QHĐN.
 4. Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 bảng tên cho phòng TTPC&ĐBCL.
 5. Ngày 01/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 01/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực Canon 3300 cho phòng ĐTĐH.
 7. Ngày 01/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 04 bóng đèn 0.6m và 02 chuột cho phòng A113.
 8. Ngày 02/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 02/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 49A cho phòng QHĐN.
 10. Ngày 02/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 bịch dây gút và 02 hộp đầu mạng cho phòng DL&CNTT.
 11. Ngày 03/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 03/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn phòng A125.
 13. Ngày 04/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 14. Ngày 04/08/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cửa cổng bảo vệ nhà A.