Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 31/10/2016 đến 06/11/2016

 

 1. Ngày 31/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 31/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay tấm la phông cho phòng máy A217.
 3. Ngày 31/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 bàn học sinh cho ban QLCS.
 4. Ngày 31/10/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A104.
 5. Ngày 31/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây vòi xịt vệ sinh Toilet nam tầng trệt nhà A (cạnh CTSV).
 6. Ngày 01/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 7. Ngày 01/11/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in HP 2055 phòng TCHC.
 8. Ngày 01/11/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành kiểm tra hệ thống chữa cháy nhà E.
 9. Ngày 02/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 02/11/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 máy tính và 07 giường xếp từ phòng TTPC&ĐBCL.
 11. Ngày 03/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 03/11/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 bàn học sinh từ ban QLCS.
 13. Ngày 03/11/2016 phòng QTTB tiến hành thay 03 chuột và 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A113.
 14. Ngày 03/11/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong máy nước uống sinh viên tầng trệt nhà C.
 15. Ngày 03/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 12A cho Thư viện.
 16. Ngày 04/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 17. Ngày 04/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 thùng cáp mạng + 05 kèm bấm + 05 test cáp cho khoa MMT&TT.