Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 30/3/2015 đến 05/04/2015

 1. Ngày 30/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 30/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 30/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc bơm mực in 78A.
 4. Ngày 30/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in 78A(đã bơm mực) cho phòng TCHC.
 5. Ngày 30/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc sửa chữa máy photocopy (A.102)
 6. Ngày 31/3/2015 phòng QTTB tiếp nhận được giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc bơm mực cho máy in Laserjet 2035 và máy in HP 1150.
 7. Ngày 31/3/2015 phòng QTTB tiếp nhận được giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc bơm mực máy in HP4015x.
 8. Ngày 31/3/2015 phòng QTTB tiếp nhận được giấy đề nghị của ban QLCS về việc máy lạnh trung tâm nhánh G2 bị lỗi.
 9. Ngày 31/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh trung tâm nhánh G2.
 10. Ngày 01/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc sửa chữa 01 máy tính làm việc.
 11. Ngày 01/04/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy(A.102).
 12. Ngày 02/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng đoàn về việc sửa chữa xong máy lạnh khu nhà D (D.103).
 13. Ngày 02/04/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh khu nhà D(D103).
 14. Ngày 02/04/2015 phòng QTTB có nhận được giấy đề nghị của Văn phòng Đoàn về việc bơm mực máy in LBP3300 và thay drum bình mực máy in LBP2900.
 15. Ngày 03/04/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy tính làm việc cho phòng ĐTĐH.
 16. Ngày 03/04/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong 01 máy tính làm việc từ phòng ĐTĐH.
 17. Ngày 03/04/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 hộp mực (đã bơm mực) cho Văn phòng Đoàn.
 18. Ngày 03/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 03/04/2015 phòng QTTB có nhận được giấy đề nghị của phòng CTSV về việc cấp phôi thẻ và mực in thẻ.
 20. Ngày 03/04/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực (đã bơm mực) cho phòng SĐH&KHCN.