Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 30/10/2017 đến 05/11/2017

 

 1. Ngày 30/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 30/10/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy tính FPT Elead từ phòng ĐTĐH.
 3. Ngày 30/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính HP cho phòng ĐTĐH.
 4. Ngày 30/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 CP 25A cho Ban QLCS.
 5. Ngày 31/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 31/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 máy tính Acer và 02 Switch cho phòng DL&CNTT.
 7. Ngày 01/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 01/11/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy Thư viện.
 9. Ngày 01/11/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy nước uống phòng SĐH&KHCN.
 10. Ngày 01/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 remote máy lạnh phòng C301 cho Ban QLCS.
 11. Ngày 02/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 02/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 13. Ngày 02/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 Switch cho phòng DL&CNTT.
 14. Ngày 03/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 03/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Switch cho phòng TNĐPT.