Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 30/06/2014 đến 06/07/2014

 1. Ngày 30/06/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc thay Drum hộp mực máy in HP 1020.
 2. Ngày 30/6/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc thay 01 dây vòi xịt vệ sinh toilet nữ(mới) tầng trệt nhà C.
 3. Ngày 30/6/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện đấu nối vào lưới điện phân phối trong trường.
 4. Ngày 30/6/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc hệ thống thoát nước toilet nữ(mới) tầng trệt nhà C bị nghẹt.
 5. Ngày 30/6/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 card mạng(mua mới) cho phòng SĐH.
 6. Ngày 30/06/2014 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 dây vòi xịt vệ sinh toilet nữ(mới) tầng trệt nhà C.
 7. Ngày 30/6/2014 phòng QTTB đã tiến hành khảo sát vấn đề hệ thống thoát nước toilet nữ(mới) tầng trệt nhà C bị nghẹt.
 8. Ngày 30/6/2014 phòng QTTB đã tiến hành khảo sát vấn đề làm bảng tên phòng thầy P.HT Vũ Đức Lung.
 9. Ngày 30/6/2014 phòng QTTB đã tiến hành kiểm tra toilet thường kỳ 02 tòa nhà A&C.
 10. Ngày 01/7/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc thay 03 bóng đèn cho phòng A.1B3.
 11. Ngày 01/7/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc cấp 01 cục pin Laptop ASUS-12 inch.
 12. Ngày 01/7/2014 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn cho phòng A.1B3.
 13. Ngày 01/7/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát giá cục pin Laptop ASUS-12 inch.
 14. Ngày 01/7/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bàn họp và 06 ghế xếp simili cho BM KH&KTTT.
 15. Ngày 02/7/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in Hp 1020 cho phòng TNĐPT.
 16. Ngày 02/7/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực Hp Laser 2035dn(đã bơm) cho phòng TCHC.
 17. Ngày 02/7/2014 phòng QTTB tiến hành nhận 08 máy caset(03 máy JVC + 05 máy sony) từ Ban QLCS.
 18. Ngày 02/7/2014 phòng QTTB tiến hành dọn kho phòng bên trong A217.
 19. Ngày 02/7/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe chở đồ phía căn tin ra cổng trường.
 20. Ngày 02/7/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ để nước cho phòng PGSTS Đỗ Phúc.
 21. Ngày 02/7/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 12 ổ khóa cho phòng ĐTĐH.
 22. Ngày 02/7/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao thiết bị nội thất phòng bên trong A217 cho Thư viện.
 23. Ngày 02/7/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc cấp 05 thanh Ram 1GB.