Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 29/8/2016 đến 04/9/2016

 

 1. Ngày 29/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 29/08/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà D.
 3. Ngày 30/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây chuyển đổi từ HDMI sang VGA cho phòng TCHC.
 4. Ngày 30/08/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu Panasonic Giảng đường 2.
 5.  Ngày 30/08/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu Panasonic từ ban QLCS.
 6. Ngày 30/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 7. Ngày 30/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 cặp loa vi tính và laptop Macbook cho phòng QHĐN.
 8. Ngày 30/08/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh các phòng máy khu nhà A.
 9. Ngày 30/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 80 viên pin cho phòng DL&CNTT.
 10. Ngày 30/08/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay la phông tầng trệt khu nhà A.
 11. Ngày 30/08/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì hệ thống âm thanh khu nhà A.
 12. Ngày 31/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 31/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 chìa khóa phòng C304 cho ban QLCS.
 14. Ngày 31/08/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A205,A207,A209,A211,A213,A215,A217,A201,A203.
 15. Ngày 01/09/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A311,A313,A315,A303.
 16. Ngày 01/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 17. Ngày 01/09/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong 02 quạt toilet nam,nữ cạnh PCCC.
 18. Ngày 01/09/2016 phòng QTTB tiến hành thay bộ xả Lavabo toilet nữ cạnh phòng y tế nhà A.
 19. Ngày 01/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 20. Ngày 01/09/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in HP 2055dn cho phòng TCHC.