Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 29/5/2017 đến 04/6/2017

 

 1. Ngày 29/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 29/05/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong các máy nước uống sinh viên tầng 3 nhà A, tầng trệt và 1 khu mhà C,khu nhà D.
 3. Ngày 30/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 4. Ngày 30/05/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C209 và C211.
 5. Ngày 30/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 máy casset cho ban QLCS.
 6. Ngày 30/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 loa và 05 dây VGA 1.5m cho ban QLCS.
 7. Ngày 31/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 31/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong vòi và dây cấp nước toilet nữ trệt cạnh (PCCC).
 9. Ngày 31/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 ổ cắm điện từ Khoa MMT&TT.
 10. Ngày 31/05/2017 phòng QTTB tiến hành dọn lá cây trên trần nhà D.
 11. Ngày 31/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m và 01 chuột cho phòng A105.
 12. Ngày 01/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A111.
 13. Ngày 01/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 14. Ngày 02/06/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A112.
 15. Ngày 02/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 16. Ngày 02/06/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành gia cố lại đường ống dẫn nước máy lạnh trước phòng A115.