Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 29/09/2014 đến 05/10/2014

 1. Ngày 29/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc thay Dây cấp nước Lavabo nhà vệ sinh nữ tầng 3 nhà C(nhà vệ sinh cũ).
 2. Ngày 29/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn Anh văn.
 3. Ngày 29/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 4. Ngày 29/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 5. Ngày 29/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc thay Drum và bơm mực 36A.
 6. Ngày 29/09/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A(đã bơm mực, thay Drum) cho phòng KHTC.
 7. Ngày 29/09/2014 phòng QTTB tiến hành cân tải điện phòng C108.
 8. Ngày 29/09/2014 phòng QTTB tiến hành thay Dây cấp nước Lavabo nhà vệ sinh nữ tầng 3 nhà C(nhà vệ sinh cũ).
 9. Ngày 30/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà A.
 10. Ngày 30/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc cấp 01 bình mực và bơm mực máy in Canon LBP 3300.
 11. Ngày 30/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn Toán-lý.
 12. Ngày 30/09/2014 phòng QTTB tiến hành lắp thêm 02 ổ cấm điện phòng C208 và C214.
 13. Ngày 30/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra đường dây tải điện cho nhà D.
 14. Ngày 30/09/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao các thiết bị mua mới (máy tính và laptop) cho phòng TNĐPT.
 15. Ngày 01/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Đảng ủy.
 16. Ngày 01/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 ổ cắm điện cho Ban QLCS.
 17. Ngày 01/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Cartridge mực máy in Canon LBP 3300(mua mới).
 18. Ngày 01/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc thay 01 bóng đèn 1.2m và đimer quạt bị hỏng phòng C208.
 19. Ngày 01/10/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát về việc thay 01 bóng đèn 1.2m và đimer quạt bị hỏng phòng C208 theo giấy đề nghị của Ban QLCS.
 20. Ngày 01/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà A.
 21. Ngày 01/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bàn đôi màu vàng cho phòng ĐPT.
 22. Ngày 02/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ổ cắm điện Lioa cho phòng ĐTĐH mượn.
 23. Ngày 02/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn nhận 01 ổ cắm điện Lioa từ phòng ĐTĐH.
 24. Ngày 02/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 25. Ngày 02/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản khoa CNPM.
 26. Ngày 03/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH về việc cấp thiết bị phục vụ tuyển sinh sau đại học đợt 2.
 27. Ngày 03/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản khoa KHMT.
 28. Ngày 03/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc cấp 01 hộp mực máy photocopy.
 29. Ngày 03/10/2014 phòng QTTB đã bàn giao 01 hộp mực máy photocopy cho phòng ĐTĐH.
 30. Ngày 03/10/2014 phòng QTTB tiến hành điều chỉnh máy lạnh phòng A106 theo yêu cầu của phòng ĐTĐH.