Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 29/02/2016 đến 06/03/2016

 1. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu và màn chiếu cho phòng máy C209.
 4. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng dây cấp nước bàn cầu nam tầng 3 (cũ) nhà C.
 5. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế xong 01 dây cấp nước bồn cầu nam tầng 3 (cũ) nhà C.
 6. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc máy chiếu phòng C215 bị mờ.
 7. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc lắp đặt các miếng  xi măng đậy miệng cống từ nhà A sang nhà C.
 8. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc máy điều hòa phòng C108 bị chập điện (nhảy CB).
 9. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc máy chiếu phòng C109 bị hỏng.
 10. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng máy C209.
 11. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C108 hoạt động bình thường.
 12. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà C.
 13. Ngày 01/03/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế 01 máy chiếu Panasonic phòng C109.
 14. Ngày 01/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà C.
 15. Ngày 01/03/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế 01 máy chiếu Panasonic phòng C215.
 16. Ngày 01/03/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 bàn làm việc và 03 ghế ngồi từ phòng CTSV.
 17. Ngày 01/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 01/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong rèm cửa phòng E7.6.
 19. Ngày 02/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 20. Ngày 02/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc bóng đèn 0.6m phòng A102 (phòng TP đào tạo) bị hỏng.
 21. Ngày 02/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A109.
 22. Ngày 02/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà C.
 23. Ngày 03/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa máy lạnh Nagakawa PM C212.
 24. Ngày 03/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 25. Ngày 03/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa các thiết bị hỏng tại các phòng máy:C211.C212,C207,209.
 26. Ngày 03/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà C.
 27. Ngày 03/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ghế xoay màu xám có tay cầm và 01 ghế xếp chân sắt mặt cacbonat xanh cho phòng CTSV.
 28. Ngày 04/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 29. Ngày 04/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Khoa KTMT về việc cần 23 ổ cắm điện và 02  tủ hồ sơ để phục vụ công tác giảng dạy môn Nhập môn mạch số cho chương trình chất lượng cao tại E11.1.
 30. Ngày 04/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà C.
 31. Ngày 04/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 tủ đựng hồ sơ cho Khoa KTMT.