Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/11/2016 đến 04/12/2016

 

 1. Ngày 28/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 28/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng TNATTT.
 3. Ngày 28/11/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong CP 40A cho phòng ĐTĐH A120.
 4. Ngày 29/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 5. Ngày 29/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 29/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN.
 7. Ngày 29/11/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn và 01 chuột cho phòng ĐTĐH A102.
 8. Ngày 29/11/2016 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay xong 01 dây và đầu vòi xịt vệ sinh nhà vệ sinh nam tầng 3 khu nhà E.
 9. Ngày 30/11/2016 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay xong 03 bóng đèn chữ U hành lang tầng 2 và 9 khu nhà E.
 10. Ngày 30/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 30/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng họp A104 cho Khoa MMT&TT.
 12. Ngày 30/11/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C103.
 13. Ngày 01/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 14. Ngày 01/12/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây HDMI 25m hội trường tầng 12 khu nhà E.
 15. Ngày 01/12/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong 02 ổ cắm điện bàn giảng viên phòng C214,C213.
 16. Ngày 01/12/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 quạt trần phòng C308.
 17. Ngày 01/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic cho phòng DL&CNTT C202.
 18. Ngày 01/12/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu BenQ từ phòng DL&CNTT.
 19. Ngày 02/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 20. Ngày 02/12/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 quạt trần từ ban QLCS.
 21. Ngày 02/12/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 remote cửa cuốn tầng hầm nhà E từ phòng TCHC.
 22. Ngày 02/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 remote cửa cuốn tầng hầm nhà E cho phòng TCHC.