Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/07/2014 đến 03/08/2014

 1. Ngày 28/07/2014 phòng QTTB tiến hành gia cố máy giữ xe thông minh tại bãi giữ xe của trường.
 2. Ngày 28/07/2014 phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS tiếp tục thi công máy che lưới nhà xe.
 3. Ngày 28/07/2014 phòng QTTB tiếp tục phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành xây bức tường rào trường phía cổng bảo vệ nhà C.
 4. Ngày 28/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 5. Ngày 29/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra toilet thường kỳ trong trường.
 6. Ngày 29/07/2014 phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS gia cố lại dây chịu lực máy che lưới nhà xe(do trời mưa gió lớn).
 7. Ngày 29/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra và thay 03 bóng đèn 06 tấc phòng A108.
 8. Ngày 29/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC bơm 01 hộp mực 05A.
 9. Ngày 29/07/2014 phòng QTTB tiếp tục phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành xây bức tường rào trường phía cổng bảo vệ nhà C.
 10. Ngày 29/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 11. Ngày 30/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A (đã bơm, thay Drum) cho phòng TCHC.
 12. Ngày 30/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 13. Ngày 30/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in HP LaserJet 1102 (mua mới) cho Ban QLCS.
 14. Ngày 30/07/2014 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy in HP LaserJet M1522nf(bị hỏng) từ Ban QLCS.
 15. Ngày 30/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 UPS (thiết bị lưu trữ điện) cho phòng TCHC.
 16. Ngày 30/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn khảo sát việc gia cố máy phát điện ở bãi giữ xe.
 17. Ngày 30/07/2014 phòng QTTB tiến hành gắn 02 bảng thông báo cho phòng ĐTĐH.
 18. Ngày 30/07/2014 phòng QTTB tiến hành gắn cầu dao đảo chiều ở bãi giữ xe.