Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/11/10/2017 đến 03/12/2017

 

 1. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in 0.5A cho phòng CTSV.
 2. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính Acer cho phòng DL&CNTT.
 3. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in 0.5A cho phòng ĐTĐH.
 4. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay thế tay nắm cửa tầng 3 nhà E.
 5. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A110.
 6. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống phòng C204.
 7. Ngày 28/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 đầu vòi xịt vệ sinh cho Ban QLCS.
 8. Ngày 28/11/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu Panasonic từ Ban QLCS.
 9. Ngày 28/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu BenQ cho Ban QLCS.
 10. Ngày 28/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay thế tay nắm cửa phòng E2.2.
 11. Ngày 29/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay thế tay nắm cửa tầng hầm nhà E.
 12. Ngày 29/11/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt 01 máy lạnh phòng C212.
 13. Ngày 30/11/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay thế xong tụ máy lạnh phòng C212.
 14. Ngày 30/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay 20 bóng đèn Led 1.2m cho Thư viện.
 15. Ngày 30/11/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt 01 máy lạnh phòng C211.
 16. Ngày 01/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay thế tay nắm cửa tầng 9 nhà E.
 17. Ngày 01/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Văn phòng ĐTN.
 18. Ngày 01/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 công tắc đèn toilet nữ tầng trệt nhà A.
 19. Ngày 01/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A108.