Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/10/2014 đến 02/11/2014

 1. Ngày 27/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng SĐH&KHCN.
 2. Ngày 27/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in cho TTAN.
 3. Ngày 27/10/2014 phòng QTTB tiến hành khắc phục xong máy lạnh phòng A217 bị lỗi.
 4. Ngày 27/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc thay thế màn hình máy tính.
 5. Ngày 28/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cắm điện Lioa lớn cho TTAN.
 6. Ngày 28/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình Acer 18.5” cho phòng ĐTĐH.
 7. Ngày 28/10/2014 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình IBM 15” từ phòng ĐTĐH.
 8. Ngày 28/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc sửa chữa ổ khóa tủ.
 9. Ngày 28/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 10. Ngày 28/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 11. Ngày 29/10/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ khảo sát vấn đề sửa chữa sân bóng chuyền.
 12. Ngày 29/10/2014 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong ổ khóa tủ của Thư viện.
 13. Ngày 29/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Imacbook cho phòng TNĐPT.
 14. Ngày 29/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 sợi dây tín hiệu cho phòng DL&CNTT.
 15. Ngày 29/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 100 viên pin CMOS cho phòng DL&CNTT.
 16. Ngày 30/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 17. Ngày 30/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc sửa chữa máy nóng lạnh Namilux.
 18. Ngày 30/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa amply hỏng.
 19. Ngày 30/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao catridge(mua mới) HP laser P2035 cho phòng TCHC.
 20. Ngày 30/10/2014 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 hộp mực(hỏng-thanh lý) HP laser P2035 từ phòng TCHC.
 21. Ngày 30/10/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa máy lạnh phòng D103 bị chảy nước.
 22. Ngày 31/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa máy lạnh trung tâm phòng máy A217(bị lỗi 458).
 23. Ngày 31/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 amply cho phòng DL&CNTT.
 24. Ngày 31/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.