Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/07/2015 đến 02/08/2015

 1. Ngày 27/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 27/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 27/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 Tivi 50 inch cho phòng CTSV.
 4. Ngày 27/07/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành khảo sát về việc làm rèm cửa khu nhà E.
 5. Ngày 27/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC&ĐBCL về việc bơm 02 hộp mực HP LaserJet P2055dn.
 6. Ngày 28/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 hộp mực cho phòng TTPC&ĐBCL.
 7. Ngày 28/07/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành khảo sát về việc làm rèm cửa khu nhà E.
 8. Ngày 29/07/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng C.101.
 9. Ngày 30/07/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng C.102.
 10. Ngày 31/07/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng C.106.
 11. Ngày 31/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 12. Ngày 31/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.