Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 26/9/2016 đến 02/10/2016

 

 1. Ngày 26/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 26/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 dây nguồn,02 bàn phím, 03 chuột từ Thư viện.
 3. Ngày 26/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 36A và 05A Toa cho phòng KHTC.
 4. Ngày 26/09/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 dây nguồn,02 bàn phím, 03 chuột từ Thư viện.
 5. Ngày 27/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây VGA 25m cho phòng DL&CNTT.
 6. Ngày 27/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ổ khóa tay nắm tròn cho ban QLCS.
 7. Ngày 27/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 27/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic cho ban QLCS.
 9. Ngày 27/09/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu BenQ từ ban QLCS.
 10. Ngày 28/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 28/09/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong ghế GV phòng E2.4.
 12. Ngày 28/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ổ cứng 500GB cho Thư viện.
 13. Ngày 28/09/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ổ cứng 160GB từ Thư viện.
 14. Ngày 29/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 29/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu BenQ cho khoa HTTT.
 16. Ngày 29/09/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu Panasonic từ khoa HTTT.
 17. Ngày 29/09/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống sinh tầng 3 nhà C.
 18. Ngày 29/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây VGA 20m cho ban QLCS.
 19. Ngày 30/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 20. Ngày 30/09/2016 phòng QTTB tiến hành lắp xong 02 kệ trưng bày sách cho Thư viện.