Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 26/6/2017 đến 02/7/2017

 

 1. Ngày 26/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 26/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A113.
 3. Ngày 27/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 4. Ngày 27/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A110.
 5. Ngày 28/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 28/06/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong ổ khóa phòng A303.
 7. Ngày 29/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 29/06/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong vòi nước lạnh phòng A105.
 9. Ngày 30/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 30/06/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C201.
 11. Ngày 30/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính FPT Elead coreI3 cho phòng thầy Phúc.